อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

กำลังถือหลอดทดสอบงานวิจัย [ภาพวาดฟรี]

งานทดสอบสำหรับงานวิจัย งานทดลองต่างๆ เป็นขั้นตอนสำคัญจึงเกิดเป็นภาพหลอดทดลองเก็บกลุ่มตัวอย่างดังนี้

หลอดทดสอบงานวิจัย

มือถือหลอดทดลองทดสอบต่างๆในงานวิจัย

コメント