อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

จอทีวีไม่มีสัญญาณ No signal TV [ภาพวาดฟรี]

ภาพเซตทีวีทีขึ้นจอสีเทาไร้สัญญาณ

ทีวีไม่มีสัญญาณ ทีวีไม่มีสัญญาณ

พยายามต่อสัญญาณก็ยังไม่ขึ้นอะไร

コメント