อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ วิธีป้องกันตัวจากโรคต่างๆ [ภาพวาดฟรี]

ขั้นตอนการป้องกันตัวจากขั้นพื้นฐานจากเชื้อโรคต่างๆอย่างเช่นเชื้อโคโรน่าไวรัสที่กำลังระบาดอย่างหนักในขณะนี้

การ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ


กินร้อน

ภาพคนกำลังกินของร้อน

ช้อนกลาง

ภาพอาหารที่มีช้อนกลางอยู่เสมอ

ล้างมือ

ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด

กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

ภาพกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ในวงกลมสีฟ้าสะดวกต่อการนำไปใช้งาน

コメント