อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

อุปกรณ์การแพทย์

อุปกรณ์การแพทย์

ภาพการใช้เจลแอลกอร์ฮอล์เช็ดมือฆ่าเชื้อโรค [ภาพวาดฟรี]

เชื้อโรคหลายชนิดไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำและสบู่ได้จำเป็นต้องเ...
อุปกรณ์การแพทย์

กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ วิธีป้องกันตัวจากโรคต่างๆ [ภาพวาดฟรี]

ขั้นตอนการป้องกันตัวจากขั้นพื้นฐานจากเชื้อโรคต่างๆอย่างเช่นเ...
อุปกรณ์การแพทย์

การสวมใส่เครื่องป้องกันเชื้อโรค [ภาพวาดฟรี]

ในช่วงที่ไวรัสโคโรน่าหรือโรคระบาดอื่นๆกำลังระบาดอย่างหนัก เร...
อุปกรณ์การแพทย์

เจ้าหน้าที่กำลังพ่นยาฆ่าเชื้อ [ภาพวาดฟรี]

เนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อโรคในขณะน...
อุปกรณ์การแพทย์

กำลังถือหลอดทดสอบงานวิจัย [ภาพวาดฟรี]

งานทดสอบสำหรับงานวิจัย งานทดลองต่างๆ เป็นขั้นตอนสำคัญจึงเกิด...