อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

ระบบระบายอากาศภายในเครื่องบิน air flowing system in the airplane [ภาพวาดฟรี]

ภาพแสดงระบบการทำงานของการระบายอากาศบนเครื่องบินขณะทำการบินระบบระบายอากาศบนเครื่องบิน

แอร์คอนดิชั่นเนอร์จะปล่อยลมออกมายังช่องแอร์ด้านบนเหนือศีรษะหรือด้านขอบด้านข้างภายในตัวเครื่อง

ระบบระบายอากาศบนเครื่องบิน

ระบบระบายอากาศบนเครื่องบิน

โดยเครื่องบินจะรับลมเข้ามาจากด้านนอกเครื่องผ่านตัวกรองหลายชั้นจนได้อากาศบริสุทธิ์และมีการหมุนอากาศออกทางวาวท้ายเครื่องทำให้อากาศภายในเครื่องบินจะสดใหม่ตลอดเวลา

コメント