อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

หลอดทดสอบคัดกรองไวรัสโคโรน่า [ภาพวาดฟรี]

ไวรัสโคโรน่าต้องทำการทดสอบคัดกรองเพื่อหาเชื้อ

ตรวจคัดกรองไวรัสโคโรน่า

ภาพหลอดทดลองทดสอบไวรัสโคโรน่ายังไม่ได้ใส่สารตัวอย่าง

ตรวจคัดกรองไวรัสโคโรน่า

หลอดตรวจคัดกรองไวรัสโคโรน่าผลเป็นลบ ปลอดเชื้อ

ตรวจคัดกรองไวรัสโคโรน่า

หลอดตรวจคัดกรองไวรัสโคโรน่าผลออกมาเป็นบวก พบเชื้อ

コメント