อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

การสวมใส่เครื่องป้องกันเชื้อโรค [ภาพวาดฟรี]

ในช่วงที่ไวรัสโคโรน่าหรือโรคระบาดอื่นๆกำลังระบาดอย่างหนัก เราทุกคนควรทำการป้องกันตัวเองในแบบต่างๆ โดยแบ่งภาพไว้เป็น3ระดับ

การสวมใส่เครื่องป้องกันเชื้อโรคด้วยตัวเอง

การใส่หน้ากากอนามัย

การสวมใส่เครื่องป้องกันเชื้อโรคด้วยตัวเอง

การใส่หน้ากากอนามัยและสวมแว่นตากันเชื้อโรค

การสวมใส่เครื่องป้องกันเชื้อโรคด้วยตัวเอง

การใส่หน้ากากอนามัย สวมแว่นตากันเชื้อโรค สวมหมวกกันเชื้อโรค และถุงมือเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรค

コメント