อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

ภาพการใช้เจลแอลกอร์ฮอล์เช็ดมือฆ่าเชื้อโรค [ภาพวาดฟรี]

เชื้อโรคหลายชนิดไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำและสบู่ได้จำเป็นต้องเช็ดมือด้วยแอลกอร์ฮอล์อีกขั้นตอน

เช็ดแอลกอร์ฮอล์

ภาพมือคนกำลังกดน้ำยาแอลกอร์ฮอล์ศ่าเชื้อโรคทำความสะอาดมือ

เช็ดแอลกอร์ฮอล์

ภาพเช็ดแอลกิร์ฮอลที่มือในกรอบสีฟ้าเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้งาน

コメント