อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

วันครูแห่งชาติ [ภาพวาดฟรี]

วันสำคัญของไทยในเดือนมกราคมที่สำคัญกับกลุ่มการศึกษาคือ “วันครูแห่งชาติ”

ป้ายวันครูแห่งชาติ

ภาพประกอบวันครูแห่งชาติมีคุณครูผู้ชายผู้หญิงในเครื่องแบบข้าราชการไทย

ป้ายวันครูแห่งชาติ

วันครูแห่งชาติ

コメント