อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

เด็กๆกำลังทำพิธีไหว้ครู [ภาพวาดฟรี]

พิธีไหว้ครูในวันครูแห่งชาติจัดขึ้นทุกๆปีในโรงเรียนโดยจะมีนักเรียนเข้าร่วมอย่างมากมายไหว้ครู

นักเรียนหญิงกำลังมอบพานไหว้ครูกับคุณครู

ไหว้ครู

นักเรียนชายกำลังมอบพานไหว้ครูกับคุณครู

ไหว้ครู ไหว้ครู ไหว้ครู ไหว้ครู

コメント