อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

พานไหว้ครูแบบต่างๆ [ภาพวาดฟรี]

พิธีไหว้ครูในทุกๆปีต้องมีการจัดทำพานไหว้ครูอย่างสวยงามและตั้งใจจึงเกิดเป็นภาพเหล่านี้ขึ้นมาพานไหว้ครู

ภาพพานไหว้ครูแบบยังไม่ได้ตกแต่ง

พานไหว้ครู

ภาพกำลังตกแต่งพานไหว้ครูด้วยดอกไม้มากมาย

พานไหว้ครู

พานไหว้ครูน่ารักๆ

พานไหว้ครูพานไหว้ครูพร้อมมาลัยคล้อง

コメント