อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

เซตอาหารบนเครื่องบิน Inflight meals

อาหารบนเครื่องถือว่าเป็นบริการที่ยอดเยี่ยมของสายการบินต่างๆ
อาหารบนเครื่องบินเซตข้าวบนเครื่องบินแบบปิดฝาชั้นประหยัด อาหารบนเครื่องบินเซตข้าวหน้าเนื้อย่าง

コメント