อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

รถเข็นอาหารบนเครื่องบิน Food Trolley

Sponsored Link

รถเข็นอาหารเปล่าๆไม่ได้ใส่อาหารไว้เลย

รถเข็นอาหารบนเครื่องบินรถเข็นอาหารบนเครื่องบินสีเทาหรือดำถาดด้านบนโปร่งรถเข็นอาหารบนเครื่องบินรถเข็นอาหารบนเครื่องบินสีฟ้าถาดด้านบนโปร่งรถเข็นอาหารบนเครื่องบินรถเข็นอาหารบนเครื่องบินสีเทาหรือดำถาดด้านบนทึบรถเข็นอาหารบนเครื่องบินรถเข็นอาหารบนเครื่องบินสีฟ้าพาสเทลถาดด้านบนทึบ

รถเข็นอาหารบนเครื่องบินรถเข็นอาหารบนเครื่องบินเปล่าๆไม่มีอาหารเลยเปิดฝาจนสุดรถเข็นอาหารบนเครื่องบินรถเข็นอาหารบนเครื่องบินเปล่าๆเปิดฝาครึ่งเดียว

Sponsored Link

รถเข็นอาหารแบบมีอาหาร

รถเข็นอาหารบนเครื่องบินมีอาหารรถเข็นอาหารบนเครื่องบินแบบใส่เซตข้าวแต่ไม่มีเครื่องดื่มรถเข็นอาหารบนเครื่องบินรถเข็นอาหารบนเครื่องบินแบบใส่เซตข้าวแต่ไม่มีเครื่องดื่มเปิดฝาตู้ไว้ครึ่งเดียวรถเข็นอาหารบนเครื่องบินมีอาหารรถเข็นอาหารบนเครื่องบินแบบใส่เซตข้าวแต่มีเครื่องดื่มไว้ด้วยรถเข็นอาหารบนเครื่องบินรถเข็นอาหารบนเครื่องบินแบบใส่เซตข้าวแต่มีเครื่องดื่มไว้ด้วยเปิดฝาตู้ไว้ครึ่งเดียว

コメント