อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

ไข่ดาวแบบไข่แดงไม่สุก

อาหารหลักที่สามารถทานได้ตลอดเวลาคือ ไข่ดาว ไข่ดาว

ไข่ดาวแบบไข่แดงไม่สุก มองจากมุมด้านบน

ไข่ดาว

ไข่ดาวแบบไข่แดงไม่สุกธรรมดา

コメント