อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

แอร์โฮสเตส

อาชีพสายการบิน

แอร์โฮสเตสพร้อมรถเข็นอาหารทั้งตัว Air Hostess with cart

แอร์โฮสเตสหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพร้อมบริการเสริฟเครื...
อาชีพสายการบิน

กิจกรรมของแอร์โฮสเตสบนเครื่องบิน Air Hostess’s job

กิจกรรมงานของแอร์โฮสเตสบนเครื่องบินหลากหลายแบบสามารถหยิบไปใช...
อาชีพสายการบิน

แอร์โฮสเตสสาธิตการใช้อุปกรณ์บนเครื่องบิน

แอร์โฮสเตสแบบเต็มตัวสอนการรัดเข็มขัด สอนการใช้ท่ออกซิเจนฉุกเ...
อาชีพสายการบิน

แอร์โฮสเตสและสจ๊วต Air Hostess and Steward ลูกเรือ

อาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันคือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสจ๊วตผู้ชาย...