อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

กิจกรรมของแอร์โฮสเตสบนเครื่องบิน Air Hostess’s job

กิจกรรมงานของแอร์โฮสเตสบนเครื่องบินหลากหลายแบบสามารถหยิบไปใช้กันได้เลยงานแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสเดินตรวจดูความเรียบร้อยในห้องโดยสารแอร์โฮสเตสชี้ทางออกฉุกเฉินแอร์โฮสเตสสาธิจการใช้งานอุปกรณ์ฉุกเฉินแอร์โฮสเตสชี้ทางออกฉุกเฉิน แอร์โฮสเตสชี้ทางออกฉุกเฉินสอนการใช้เข็มขัดแอร์โฮสเตสเสิร์ฟน้ำสอนการใช้ท่อออกซิเจนแอร์โฮสเตสเสิร์ฟน้ำพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเดินเสิร์ฟเครื่องดื่ม(หน้าหันข้าง)แอร์โฮสเตสเสิร์ฟน้ำเสริฟน้ำส้มแอร์โฮสเตสเสิร์ฟน้ำแอร์โฮสเตสเดินเสริฟนำ้(หน้าหันตรง)

コメント