อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

แอร์โฮสเตสสาธิตการใช้อุปกรณ์บนเครื่องบิน

แอร์โฮสเตสแบบเต็มตัวแอร์โฮสเตสสอนใช้อุปกรณ์บนเครื่องบิน สำเนา 2สอนการรัดเข็มขัด
แอร์โฮสเตสสอนใช้อุปกรณ์บนเครื่องบิน สำเนาสอนการใช้ท่ออกซิเจนฉุกเฉินแอร์โฮสเตสสอนใช้อุปกรณ์บนเครื่องบิน2 สำเนาชี้บอกทางนำทางฉุกเฉิน
แอร์โฮสเตสสอนใช้อุปกรณ์บนเครื่องบิน2สอนการใช้เสื้อชูชีพ

コメント