อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

ความสะอาด

อุปกรณ์การแพทย์

ภาพการใช้เจลแอลกอร์ฮอล์เช็ดมือฆ่าเชื้อโรค [ภาพวาดฟรี]

เชื้อโรคหลายชนิดไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำและสบู่ได้จำเป็นต้องเ...
อุปกรณ์การแพทย์

กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ วิธีป้องกันตัวจากโรคต่างๆ [ภาพวาดฟรี]

ขั้นตอนการป้องกันตัวจากขั้นพื้นฐานจากเชื้อโรคต่างๆอย่างเช่นเ...