อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

พิธีแรกนาขวัญในวันพืชมงคลPlough day [ภาพวาดฟรี]

ในวันพืชมงคลจะมีพิธีแรกนาขวัญที่สำคัญกับวงการเกษตรกรรมของไทย

Sponsored Link

พระโคน่ารักๆ Sacred white bulls

พระโคเผือก พระโคเผือก

Sponsored Link

พระโคเสี่ยงทาย

พิธีแรกนาขวัญ คนประกอบพิธีแรกนาขวัญ

พิธีเสี่ยงทายที่ใช้พระโคทานธัญพืช

コメント