อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

ทำงานในบ้าน Work from home [ภาพวาดฟรี]

ทำงานในบ้าน Work from homeแบบคนยุคใหม่ห่างไกลโรคภัย

ภาพผู้หญิงกำลังทำงานที่มีฉากหลังเป็นบ้านสีฟ้า

ฉากหลังบ้านสีฟ้าสามารถนำไปเป็นพื้นหลังประกอบภาพอื่นๆได้

ภาพกำลังทำงานจากมุมมองด้านบน

ภาพกำลังตั้งใจทำงานจากมุมมองด้านบนพร้อมฉากหลังรูปบ้านสีฟ้า

ภาพกำลังตั้งใจทำงานจากมุมมองด้านบนพร้อมฉากหลังรูปบ้านสีฟ้า พร้อมอักษรเจียนว่าWok from home

สามารถนำไปใช้งานกันได้เลยค่ะ

コメント