อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

ภาพจอคอมพิวเตอร์แสดงการประชุมทางไกลด้วยระบบอินเตอร์เน็ต

Sponsored Link

หน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงผลรายงานประจำสัปดาห์

ประชุมงานทางไกลผ่านคอมพิวเตอร์ ประชุมงานทางไกลผ่านคอมพิวเตอร์

Sponsored Link

หน้าจอการประชุมงานทางไกลแบบทั่วไป

ประชุมงานทางไกลผ่านคอมพิวเตอร์ ประชุมงานทางไกลผ่านคอมพิวเตอร์

ภาพเซตนี้เหมาะนำไปใช้งานเกี่ยวข้องกับงานทำงานระยะไกลซึ่งดข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

コメント