อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

ตักข้าวสวยจากหม้อ [ภาพวาดฟรี]

ตักข้าวสวยร้อนๆออกมาจากหม้อหุงข้าวตักข้าวสวยจากหม้อข้าว

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

コメント