อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

เทียนเป็นเล่มๆ [candle]

ภาพเซ็ตเทียนจุดไฟไว้แล้ว เหมาะนำไปใช้ในช่วงวันพระ เทศกาลต่างๆ การอธิษฐานขอพรหรือส่องสว่างแทนไฟฉายเทียนสั้นเล่มเดียวเทียนสั้นเทียนเล่มเดียวเอียงเทียนยาวแบบน่ารักๆเทียนเล่มเดียวเทียนยาวตั้งตรงกลุ่มเทียนกลุ่มเทียนบูชา

コメント