อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

เทียนในภาชนะ candle in a bowl

เทียนในชามน่ารักๆเทียนในชามสามารถใช้ในงานพิธ่ีต่างๆได้ เช่นวันพระ วันคริสมาสต์ หรือวันสำคัญทางศาสนาอื่นๆ

コメント