อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

แอปเปิ้ลแดง Red Apple[ภาพวาดมือฟรี]

เมื่อนึกถึงสไนว์ไวก็จะนึกถึงปลไม้ชิ้นชื่อในเรื่องคือแอปเปิ้ลสีแดงน่ากินโอคซังจึงได้ออกแบบแอปเปิ้ลสีแดงไว้ในรูปแบบๆต่างๆไว้สามารถเลือกใช้ได้จามความต้องการเลยค่ะ

แอปเปิ้ล

แอปเปิ้ลสีแดงแบบกลมลูกเล็กแอปเปิ้ล

แอปเปิ้ลสีแดงเนื้อกรอบ

แอปเปิ้ล

แอปเปิ้ลสีแดงลูกยักษ์

แอปเปิ้ล

แอปเปิ้ลสีแเดงใส่ถาดแอปเปิ้ล

แอปเปิ้ลสีแดงหั่นชิ้น

แอปเปิ้ล

แอปเปิ้ลโดนกัด

แอปเปิ้ล

โลโก้แอปเปิ้ล

コメント