อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

กล้วยดิบและกล้วยสุกมากมาย[ภาพวาดฟรี]

ผลไม้ที่ปลูกมากในประเทศไทยเลือกกินได้ทุกฤดู

Sponsored Link

กล้วยดิบเขียวๆ

กล้วยดิบกล้วยดิบแบบลูกเดี่ยว
กล้วยดิบกล้วยดิบแบบหวี

Sponsored Link

กล้วยปลอกเปลือก

กล้วยปลอกเปลือก กล้วยปลอกเปลือก

 

Sponsored Link

กล้วยสุก

กล้วยสุกกล้วยสุกหนึ่งลูกกล้วยสุกกล้วยสุกแบบหวี

コメント