อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

งานบ้าน

Work from home

ทำงานในบ้าน Work from home [ภาพวาดฟรี]

ทำงานในบ้าน Work from homeแบบคนยุคใหม่ห่างไกลโรคภัย ภาพผู้หญ...
Work from home

กิจกรรมของผู้หญิงน่ารักๆยามว่างตอนอยู่บ้าน[ ภาพวาดฟรี]

ผู้หญิงนั่งสมาธิ ผู้หญิงนั่งสมาธิ ผู้หญิงนั่งสมาธิบนโซฟาพร้อ...
การทำความสะอาด

แจกันกำลังล้มจากการปัดฝุ่น[ภาพวาดฟรี]

แจกันกำลังล้ม ภาพแม่บ้านทำความสะอาดไม่ระวังทำให้แจกันจะล้ม
การซักล้าง

แม่บ้านพับผ้า [ภาพวาดฟรี]

งานบ้านพับผ้า หลังจากซักแล้ว ผู้หญิงกำลังพับผ้า
การทำความสะอาด

ปัดฝุ่น[ภาพวาดฟรี]

ปัดฝุ่นด้วยไม้ขนไก่ ภาพผู้หญิงปัดฝุ่นด้วยไม้ขนไก่
การซักล้าง

ผู้หญิงกำลังล้างจาน [ภาพวาดฟรี]

แม่บ้านกำลังล้างจาน ภาพแม่บ้านล้างจานน่ารักๆ
การทำความสะอาด

พ่อบ้านทำความสะอาดเตาแก๊ส[ภาพวาดฟรี]

ผู้ชายพ่อบ้านใจกล้ากำลังตั้งใจทำความสะอาดครัว พ่อบ้านทำความส...
การทำความสะอาด

เช็ดทำความสะอาดเตาแก๊ส[ภาพวาดฟรี]

ภาพผู้หญิงแม่บ้านทำงานบ้านเช็ดทำความสะอาดเตาแก๊สแบบต่างๆ ทำค...
การทำความสะอาด

จัดเตียงหรือปูที่นอน [ภาพวาดฟรี]

แม่บ้านทำงานบ้านแบบตั้งใจ ภาพผู้หญิงหรือแม่บ้านกำลังทำการปูผ...
การทำความสะอาด

ใส่ปลอกหมอน [ภาพวาดฟรี]

การใส่ปลอกหมอน ผู้หญิงหรือแม่บ้านกำลังทำงานบ้านใส่ปลอกหมอน