อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

แพทย์ในชุดป้องกันเชื้อโรคสีขาว [ภาพวาดฟรี]

แพทย์และพยาบาลในชุดเสื้อคลุมขาวทั้งตัวเพื่อป้องกันเชื้อโรคในช่วงโรคระบาดร้ายแรง เช่นในขณะนี้คือ ไวรัสโคโรน่าแพทย์

ภาพเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในชุดคลุมสีขาวป้องกันเชื้อพร้อมหน้ากากอนามัยและสวมแว่นตากันเชื้อด้วย

แพทย์

ภาพเจ้าหน้าที่กำลังตรวจคัดกรองผู้ป่วยโดยการวัดไข้

コメント