อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

สัญลักษณ์ขยะ[ภาพวาดฟรี]

สัญลักษณ์ในการแยกขยะสัญลักษณ์ขยะทั่วไป

ภาพสัญลักษณ์ขยะทั่วไป

สัญลักษณ์ขยะเปียก

ภาพสัญลักษณ์ขยะเปียก

สัญลักษณ์ขยะรีไซเคิล

ภาพสัญลักษณ์ขยะรีไซเคิล

สัญลักษณ์ขยะอันตราย

ภาพสัญลักษณ์ขยะอันตราย

コメント