อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

น้ำส้ม น้ำองุ่น ใส่น้ำแข็งเห็นชัดเจน[ภาพวาดฟรี]

แก้วใส่น้ำแข็งเปล่า

 

น้ำเปล่าใส่น้ำแข็งเย็นๆ

 

น้ำส้มใส่น้ำแข็ง

น้ำองุ่นใส่น้ำแข็ง

コメント