อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

หม้อข้าวพร้อมข้าวหุงสุก

หม้อหุงข้าวแบบโบราณที่มีข้าวสวยหอมมะลิหุงจนขึ้นหม้อ

ข้าวสวยกับหม้อข้าว

ข้าวสวยหุงสุกขึ้นหม้อพร้อมรับประทาน

ข้าวสวยกับหม้อข้าวหม้อข้าวมีข้าวพร้อมฝาหม้อ

コメント