อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

กระติบข้าว Rice Basket [ภาพวาดฟรี]

กระติบข้าวของไทยเป็นสินค้าท้องถิ่นที่ใช้กันทุกบ้านกระติบข้าวกระติบข้าวสำหรับใส่ข้าวเหนียว

コメント