อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

ลูกชิ้นในจะแกรงปิ้ง Meat balls in grilling basket [ภาพวาดฟรี]

ลูกชิ้นในตะแกรงปิ้ง
ตะแกรงปิ้ง

ตะแกรงปิ้งแบบพลิกไปมาได้

コメント