อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

คนกำลังลอยกระทง

สาวใส่ชุดไทยไปลอยกระทงในวันลอยกระทงำระจันทร์เต็มดวงที่ท่าน้ำที่เต็มไปด้วยกระทงใบตองกิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมลอยกระทงชายหญิง

ชายหญิงลอยกระทงด้วยกัน

กิจกรรมลอยกระทงชายหญิงมีความสุข กิจกรรมลอยกระทงชายหญิงมีความสุขมาก

ชายหญิงอธิษฐานลอยกระทงด้วยกัน

コメント