อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

กำลังปิ้งลูกชิ้น [ภาพวาดฟรี]

เตาย่างลูกชิ้นพร้อมมือลูกชิ้นปิ้งบนเตา ลูกชิ้นปิ้งบนเตาเตาย่างลูกชิ้นแบบธรรมดา

コメント