อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

เตาย่างแบบถ่าน Charcoal grill [ภาพวาดฟรี]

เตาถ่านย่างยังไม่ได้จุดไฟ

ถ่านไม้เตาถ่านเหมาะนำไปย่างปิ้งลูกชิ้น

コメント