อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

ขวดนมเด็กอ่อน Baby Bottle [ภาพvectorฟรี]

ของใช้เด็กอ่อนเด็กทารกที่สำคัญขาดไม่ได้คือ “ขวดนม”

Sponsored Link

ขวดนมไร้ฝาครอบ

ขวดนมเปล่าไม่มีฝาครอบสีเชียว

 

ขวดนมใส่นมไว้เต็มขวดฝาสีเขียว

ขวดนมใส่นมไว้เต็มขวดฝาสีชมพู

Sponsored Link

ขวดนมเหลือนมอยู่นิดหน่อย

ขวดนมเหลือน้ำนมอยู่นิดหน่อยฝาสีเขียว

 

ขวดนมเหลือน้ำนมอยู่นิดหน่อยฝาสีชมพู

Sponsored Link

ขวดนมปิดฝาครอบ

ขวดนมเปล่ามีฝาครอบ

 

ขวดนมฝาสีเขียวมีฝาครอบสีเขียวมีนมอยู่เต็มขวดนม

ขวดนมฝาสีชมพูมีฝาครอบ มีนมอยู่ตมขวดนม

 

ขวดนมฝาสีเขียวมีใาครอบ มีนมเหลืออยู่นิดหน่อย

ขวดนมฝาสีชมพูมีฝาครอบ เหลือนมอยู่นิดหน่อย

Sponsored Link

ขวดนมแยกชิ้นส่วน

หลังจากล้างขวดนมเรียบร้อยแล้วแยกชิ้นส่วนให้เรียบร้อย

ขวดนมเปล่าแยกชิ้นส่วนสีเขียว

ขวดนมเปล่าแยกชิ้นส่วนสีชมพู

コメント