อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

ใบไม้ทั่วไป ใบเดียว leaf [ภาพวาดมือฟรี]

ภาพใบไม้ทั่วไป สามารถใช้แทนสัญลักษณ์ของธรรมชาติหรือการเปลีย่นแปลงของฤดูกาลโดยจะแบ่งเป็นภ4แบบด้วยกันคือ

ใบไม้สีเขียวอ่อน

ใบไม้อ่อน

ใบไม้สีเขียวเข้ม

ใบไม้เขียว

ใบไม้แดง

ใบไม้แดง

ใบไม้แห้ง

ใบไม้แห้ง

หวังว่าทุกคนจะชอบกับภาพวาดใบไม้แบบง่ายๆนี้นะคะ

コメント