อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

ภาพหนังสือ a book [ภาพวาดมือฟรี]

ภาพหนังสือกระดาษสีขาวเล่มใหญ่ถูกเปิดตรงหน้า จึงนำมาวาดเป็นภาถ

หนังสือ

เนื่องจาหหนังสือดูเป็นเล่มหนาจึงเหมาะให้เข้าใจว่านี่คือหนังสือทางการศึกษา หนังสือเรียนต่างๆ

コメント