อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

ไอคอนหน้าคน

ครู อาจารย์

ครูผู้ชาย [ภาพวาดฟรี]

โรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคน เกิดเป็นภาพข้าราชการไทย...
อารมณ์เชิงบวก

ผู้ชายกำลังมีความรัก [ภาพวาดฟรี]

ไอคอนหน้าผู้ชายในอารมณ์กำลังมีความรัก ผู้ชายกำลังเขิลอาย เหม...
อารมณ์เชิงบวก

ผู้ชายกำลังร้องไห้ [ภาพวาดฟรี]

ไอคอนหน้าผู้ชายผู้ชายกำลังร้องไห้เสียใจจนน้ำตาไหลเป็นทาง
อารมณ์เชิงบวก

ผู้หญิงกำลังร้องไห้ [ภาพวาดฟรี]

ไอคอนหน้าผู้หญิงผู้หญิงกำลังร้องไห้เสียใจ น้ำตาไหลเป็นทาง
อารมณ์เชิงบวก

หน้าผู้ชายกำลังหวาดกลัว ตกใจ [ภาพวาดฟรี]

ไอคอนหน้าผู้ชายแสดงอารมณ์ผู้ชายกำลังตกใจหรือกลัว จนเอามือจับ...
อารมณ์เชิงบวก

ผู้หญิงกำลังหวาดกลัว [ภาพวาดฟรี]

ไอคอนหน้าผู้หญิงหน้าผู้หญิงกำลังหวาดกลัว ตกใจอะไรบางอย่างอย่...
อารมณ์เชิงบวก

ผู้ชายกำลังมึนงง [ภาพวาดฟรี]

ไอคอนหน้าผู้ชายแบบต่างๆผู้ชายกำลังทำหน้างงพร้อมเครื่องหมายคำ...
อารมณ์เชิงบวก

ผู้ชายกำลังป่วย ไม่สบาย [ภาพวาดฟรี]

ไอคอนหน้าผู้ชายกำลังป่วยผู้ชายป่วยมีไข้คาบปรอทวัดไข้ คลื่นไส...
อารมณ์เชิงบวก

หน้าผู้หญิงป่วย ไม่สบาย [ภาพวาดฟรี]

ไอคอนหน้าผู้หญิงในโหมดกำลังป่วย มีไข้ ไม่สบายแบบต่างๆผู้หญิง...
อารมณ์เชิงบวก

หน้าผู้ชายอารมณ์ดี [ ภาพวาดฟรี]

หน้าผู้ชายกำลังอารมณ์ดีผู้ชายยิ้มแบบอบอุ่น ผู้ชายยิ้มกว้างผู...