อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเวปไซต์ กำลังทยอยอัพภาพเรื่อยๆค่ะ

การทำความสะอาด

การทำความสะอาด

ฟองน้ำ [ภาพวาดฟรี]

การทำความสะอาดล้างสิ่งสกปรกจำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำคัญคือฟองน้ำ...
การทำความสะอาด

ขวดน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ [ภาพวาดฟรี]

ภาพน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำสามารถใช้เป็นภาพประกอบกิจกรรมทพควา...
การทำความสะอาด

เช็ดทำความสะอาดชั้นวางทีวี [ภาพวาดฟรี]

งานบ้านคืองานสำคัญของเหล่าแม่บ้าน ภาพผู้หญิงกำลังทำความสะอาด...
การทำความสะอาด

ชั้นวางทีวี [ภาพวาดฟรี]

ภาพชั้นวางทีวีแบบสกปรกยังไม่ได้ทำความสะอาด
การทำความสะอาด

ผู้หญิงถือไม้กวาดกำลังกวาดพื้น [ภาพวาดฟรี]

ภาพงานทำความสะอาด ผู้หญิงกำลังกวาดพื้น แม่บ้านกำลังกวาดพื้น